Nejdet до 05 Авг 2013

Имали изписана кирилица на клавиатурата?