колко крушки могат да се управляват едновременно?
Т.е ако имам 3 полулея с по 5 крушки мога ли да ги управлвам заедно?
Колко време на работа издържа една крушка?