Anna Nenova-Peeva

26 Юли 2018

Моля, да обясните какво включва комплекта и каква е вместимостта на отделните съдове.