Какво съдържа комплекта, защото снимките и описанието не отговарят едно на друго?