Проверена поръчка

Добър

Добър, за цената на която се предлага.