На конзолите, които са с един контролер, може ли да им се сложи още един или не е възможно?