hackera

16 юни 2019

Със какъв Windows може да работи освен Dos?