Международна клавиатура -това означава ли липсата на БДС БУКВИ