Когато го получа, мога ли веднага да работя с него или трябва да инсталирам основните програми