Матракът влиза ли в цената?Отделно ли трябва да се купи