1. Включен ли е матрак към комплекта?
2. Може ли страничната преграда да бъде от другата страна?
Благодаря!