Marina Daneva

04 Мар 2018

Четката на машата сваля ли се, т.е. четката приставка ли е?