Запомня ли и може ли да се настроват и запомнят няколко станции на радиото