Alexandra Stoeva

15 яну 2017

А издръжливостта на батерията последно колко е? Един час и половина или два часа и половина?