Georgi deskov

01 окт 2018

имали отвор за смесител и какъв цвят е?