1) Могат ли да се записват имена на български език?
2) Могат ли да се пишат съобщения на български език?
3) Клавиатурата има ли български символи?