Здравейте,
Изрично е посочено, че гаранцията е 24 месеца за физическо лице, какво става с юридическите лица?
Каква е гаранцията за юридическо лице?