Димитър Ценов до 23 апр 2020

Не е упомената колко е гаранцията?