АКО ДОБАВИТЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ИГРАЧКИТЕ ЦЕНА НЯМА ДА ИМАТЕ!
ТОВА С МАЩАБА....