Не се препоръчва

Зарядното устройство не е 12 V /2.1 A
Параметрите са му следните:
100-240 V - 50-60 Hz 0.50 A
9.0 V - 1.67 A
5.0 V -2.0 A