Липсва информация относно скорост на сканиране...
Дали има опция машинката да сканира автоматично (без ръчно подаване на хартия)сравнително големи обеми ( напр. 100-200 стр)