evolintend до 11 Май 2020

гаранцията на цялата система ли е или на компоненти?