Петър Капланов до 19 апр 2020

Има ли начин да проверим качеството на графиката и после ако не е добра да го върнем?