Kusi до 30 Авг 2020

Може ли размерите и в сантиметри?