Бихте ли посочили размери за широчина ( с отворени и затворени капаци) и височина? Благодаря.