Продават ли се отделно захранващи кабели за огледалото?