посочената дълбочина на пералнята - това е само дълбочина на горната част или заедно с изпъкнали части?