Нормално засмукваща помпа, не самозасмукваща

Тази помпа не е самозасмукваща