тентите в комплект с рамката ли е.или е само платнище