Какви са размерите на пликовете за вакумиране Сано Суш