ivanvt

10 дек 2019

и четирите зони ли са индукционни