Стани до 09 Сеп 2020

Може ли да се включи към Ел. Мрежа чрез адаптер.