Не бях удовлетворена от продукта

Няма подробно описание за продукта.Това което получих се размина с моите очаквания.