Какво значи 7S, да не би да имате предвит 7 PLUS?!