29400 лв. 26460 лв.

Кръстният колан разполага ли с джобове с ципове, ако да, два или един?