Кръстният колан разполага ли с джобове с ципове, ако да, два или един?