Martin Manov до 04 Май 2020

това оригинални очила Рей Бан ли са, и имат ли котия?