Може ли да преодолява препятствия? И ако отговорът е да с каква височина е максималната разлика, която може да преодолее?
(Да се качва сама от паркета на килима примерно. Или да минава от едно помещение в друго, разликата между които е 2-3 см)