Йодасепт до 14 апр 2020

Някой има ли наблюдение, дали има проблем да работи при включен СОТ, или ще задейства датчиците? Понеже идеята е да рбаоти, докато не сме вкъщи.