Какъв е размерът в разгънато положение?
Защо ви е да го напишете;)