Бихте ли ми казали, дали шиповете на дифузера са гумени или са пластмасови?