Diana до 15 Сеп 2020

какъв е размера на фигурите: колко см е царя и колко см са пешките? Не виждам и размер на дъската?