Шейната има ли метални шини на плъзгащите се части.