Описанието съвместимо ли е с readmi 7a?
Снимката е различна от readmi 7a.