alexandar@telestar.bg до 06 Авг 2013

Възможно ли е да получите отново от този продукт? Бих желал да го закупя!