ЗАРКО НЕДЕЛЧЕВ до 16 Сеп 2020

с какъв номер батерия работи

Здравейте, слуховия апарат работи с 1 брой батерия AG13.

Виж повече