Цената с комплект различни слушалки ли е? На снимката не става ясно.