Има ли начин батерията да бъде извадена? И ако не, при евентуално забиване на устройството как да се процедира?