Велизара до 10 Сеп 2020

Защо не е в комплект с часовника?