Добър ден, Моля посочете с коя версия на Android работят SANGS864SILVERBANK и SANGS864BLACKBANK. Благодаря предварително!