Колко вата е уредът?290 или 150 както е описано в техн.характеристика